Odkup společností (s.r.o., a.s.)

Nabízíme odkup nebo zprostředkování odkupu nadbytečných skladových zásob, likvidaci skladu, vyklízení nemovitostí, ale i odkup celých společností.

Odkup celých společností (s.r.o., a.s.)

Odkup společnosti představuje proces, který je ovlivněn řadou faktorů. Nejdůležitější z těchto faktorů bude samotné stáří společnosti (den jejího vzniku – zápisu do obchodního rejstříku) a dále splnění podmínek, které vyžadujeme u všech vykupovaných firem. Cena za odkup je závislá na celkové kondici a stavu společnosti a dohodě obou stran.

V první řadě nás kontaktujte s obecnou nabídkou na info(@)myprovas.cz k odkupu a Vaší představou.

Jaké doklady si od vás vyžádáme?

  • Inventura účtů – předvaha (k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
  • Rozvaha a výsledovka (k 31.12. minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
  • Hlavní kniha (k 31.12. minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
  • Salda závazků a pohledávek (k 31.12. minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
  • Soupis majetku + karty (k 31.12. minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
  • Smlouvy (úvěr, leasing atd.) platné v aktuálním období
  • Kopie daňových přiznání za poslední 4 roky zpět včetně příloh
  • Seznam počtu zaměstnanců členěných podle roku a počtu zaměstnanců

Jakmile od vás získáme potřebné doklady, navrhneme vám cenu za odkup společnosti.
Pokud se rozhodneme společnost koupit a vy budete souhlasit s cenou, budeme požadovat před prodejem: potvrzení o bezdlužnosti od příslušného finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a celního úřadu včetně Prohlášení o neexistenci závazků, dále pak  výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu (jednatele / člena představenstva).

Tyto doklady mají za účel zajistit bezpečnost celé obchodní transakce výkupu společnosti na obou stranách.

Při odkupu společností hradíme kromě odměny pro původního majitele také veškeré náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn v obchodním rejstříku. Typicky se jedná o náklady na notářský zápis, výpisy, ověření podpisů, opisy a kolky za zápis do OR…

 

Odkup nadbytečných skladových zásob – Toto je nosná činnost společnosti, združující několik podnikatelských subjektů. Hlavní podnikatelskou činností společnosti je odkup nadbytečných skladových zásob, likvidace skladů, vyklízení nemovitostí, převzetí leasingu… Jsme schopni odkoupit cokoli od špendlíku, až po letadla, od zbytku eshopu, až po velké technologické celky. Nebo oslovit potenciální kupující a zprostředkovat tak obchod výhodný pro obě strany. (více zde)