Odkup skladových zásob

Nabízíme odkup nebo zprostředkování odkupu nadbytečných skladových zásob, likvidaci skladu, vyklízení nemovitostí, ale i odkup celých společností.

Odkup nadbytečných skladových zásob

Vykupujeme celé sklady, i jejich části – od zbytku eshopu, až po velké technologické celky. Odkoupíme vaše nadnormativní zásoby za dohodnutou cenu. Toto platí pro všechny druhy zboží a komodity, včetně zboží s končící záruční lhůtou nebo zboží s ukončenou minimální trvanlivostí (včetně potravinářství), rádi pomůžeme i v strojírenství, stavebnictví, zemědělství,… Rozhodujícím faktorem je vždy nabídnutá cena.

Co potřebujeme k posouzení:

 1. Seznam zboží – ve formátu vhodném k další práci, ideálně v .xls, .csv, v některých případech lze i .txt (soubory PDF jsou pro nás nesnadně zpracovatelné). Tento seznam by měl obsahovat – název, množství (ideálně rozdělené druhově), nákupní cenu, představu o odkupní ceně, případně i logistické údaje
 2. Běžná VO cena – ke každé položce nákupní cenu nebo běžnou velkoobchodní cenu. Uvedenou cenu jsme schopni si ověřit
 3. Foto zboží – pro představu stěžejní položky v dostatečné kvalitě, případně odkaz na eshop kde je v prodeji (v případě odkupu pak k dispozici komplet foto, pokud je k dispozici)
 4. Foto uskladnění – pro představu, v jakém prostředí a jak je zboží uskladněno, jak je baleno, v jakém stavu je balení, …
 5. Informace ke zboží – původ, stáří (např. je prodejné jako nové, nepoužité včetně všech vlastností, které má mít), cca objem zboží (ideálně odhad na paletová místa 80x120x150)

Fyzická prohlídka na místě, před obdržením těchto podkladů je z naší strany ve většině případů nereálná.
V případě odpovídající ceny je možné i zboží II. jakosti.

Vždy záleží na konkrétní nabídce zboží a ceně. Pokud nemáme k dispozici dostatek podkladů, nedokážeme objektivně posoudit odkupní cenu. Právě proto potřebujeme maximum informací, viz níže. Podmínky platby dle dohody. Pokud legislativně lze, pak hotově při převzetí. Dopravu zboží řešíme individuálně s ohledem na množství, možnostech druhé strany a dohodnutou nákupní cenu. Záruku na zboží si standardně nenárokujeme.

Nejčastější důvody odprodeje skladu:

 • Podnikatel končí s podnikáním – po domluvě jsme schopni odkoupit komplet zboží, včetně například vybavení prodejny, skladu, kanceláří, (platí i pro eshopy)
 • Podnikatel se chce orientovat na jiný druh podnikání – po domluvě jsme schopni odkoupit komplet nebo část zboží
 • Podnikatel potřebuje rychle cash flow – zde ve většině případů je rozhodující rychlost, po dohodě umíme i obratem, pokud máme dostatek podkladů
 • Dále poté – staré nepohyblivé zásoby (podnikatel nemá prodejní kanály k prodeji), příchod nového modelu (podnikatel nechce parazitovat starým zbožím ve výprodeji na svých zákaznících), rušení doplňkového sortimentu, zboží s končící záruční lhůtou, zboží s ukončenou minimální trvanlivostí (v 99% potravinářství), ukončení výroby (prodej strojů a technologických celků), a další

V každém případě jednáme individuálně a snažíme se domluvit na podmínkách výhodných pro obě strany. Jsme schopni platit hotově při převzetí.

Na odkupní cenu ve všech případech má vliv:

 1. Počet položek / druh – kusové prodeje jsou náročné na inventarizaci, manipulaci a následný prodej, ale nevyhýbáme se jim
 2. Kvalita zboží a stálost ceny na trhu – zajímavější je pro nás zboží, kde si výrobce / dovozce na trhu drží doporučené MOC
 3. Předpoklad prodejnosti  – s ohledem na skladování, logistiku, pracnost prodeje, …
 4. Náročnost skladování – zároveň volná kapacita vhodného skladu
 5. Záruka na zboží – standardně nepožadujeme, ale vliv na cenu má zda prodávající chce / je schopen držet záruku na dodaném zboží a v jakém rozsahu

Co konkrétně odkupujeme:

 • Auto / moto – v tomto segmentu nemáme natolik silné prodejní kanály a možnosti. Můžeme Vám ale nabídnout možnost spolupráce při prodeji
 • Dům a zahrada, domácí potřeby – pro nás zajímavý segment a to i v případě stavebnin, speciálních strojů, nářadí, speciálního oblečení a obuvi, …
 • Drogerie, kosmetika – může být i v případě končících eshopů, nebo kamenných prodejen, může být i kusové zboží
 • Elektro – vše záleží na Vaší nabídce
 • Hračky, školní potřeby – může být i v případě končících eshopů, nebo kamenných prodejen, může být i kusové zboží
 • Kovo, dřevo, průmysl – vše záleží na Vaší nabídce
 • Oblečení, obuv – s ohledem na přetlak tohoto zboží na (nejen) českém trhu, je pro nás okrajovou záležitostí. Nebráníme se ale nabídce, posoudíme. Umíme odkoupit i sklad eshopu, nebo kamenné prodejny
 • Potraviny, pochutiny, krmiva – včetně zboží s končící záruční lhůtou, zboží s ukončenou minimální trvanlivostí – v tuto chvíli pozastaveno, ale nabídce se nebráníme
 • Technologické celky – odkup možný včetně demontáže a odvozu na základě posouzení Vámi zaslané nabídky
 • Ostatní – vše je jen o Vaší nabídce a jejím posouzení na naší straně. Pokud je to zajímavé, umíme cokoli – od špendlíků po letadla…

V případě zájmu pište na: obchod(@)myprovas.cz

Nejsme běžný velkoobchod, ani klasický odběratel. Za velkoobchodní ceny zboží neodkupujeme. S ohledem na skladování, logistiku, pracnost prodeje se odkupní cena vždy pohybuje níže. Při kalkulaci doporučujeme spočítat si náklady na “výprodej” vlastními silami a zohlednit je v navrhované odkupní ceně.

Vyklízení nemovitostí / skladů

Po dohodě vyklidíme nemovitost, půdu, sklad, firmu, kancelář. V případě zájmu zašlete rovnou i foto prostoru k vyklizení. Pokud je to nutné, přijedeme na prohlídku, dohodneme cenu podle prostor, které potřebujete vyklidit, a množství věcí k vyklízení. Nakonec celé místo vyklidíme dle naší dohody, po vyklízení uklidíme v rozsahu dle dohody. Součástí vyklizení není demontáž inženýrských sítí a dalších věcí pevně spojených s konstrukcí budovy. Tuto službu poskytujeme bezplatně, ale kvalifikovaně. Vše závisí na pracnosti, dalších nákladech a zajímavosti vyklízeného prostoru. Nestěhujeme!
V případě zájmu pište na: obchod(@)myprovas.cz

Odkup celých společností (s.r.o., a.s.)

Odkup společnosti představuje proces, který je ovlivněn řadou faktorů. Nejdůležitější z těchto faktorů bude samotné stáří společnosti (den jejího vzniku – zápisu do obchodního rejstříku) a dále splnění podmínek, které vyžadujeme u všech vykupovaných firem. Cena za odkup je závislá na celkové kondici a stavu společnosti. Odkup celé právnické osoby, nebo části podniku – dle dohody.

V první řadě nás kontaktujte s obecnou nabídkou na info(@)myprovas.cz k odkupu a Vaší představou.

Jaké doklady si od vás vyžádáme?

 • Inventura účtů – předvaha (k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
 • Rozvaha a výsledovka (k 31.12. minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
 • Hlavní kniha (k 31.12. minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
 • Salda závazků a pohledávek (k 31.12. minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
 • Soupis majetku + karty (k 31.12. minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
 • Smlouvy (úvěr, leasing atd.) platné v aktuálním období
 • Kopie daňových přiznání za poslední 4 roky zpět včetně příloh
 • Seznam počtu zaměstnanců členěných podle roku a počtu zaměstnanců

Jakmile od vás získáme potřebné doklady, navrhneme vám cenu za odkup společnosti.
Pokud se rozhodneme společnost koupit a vy budete souhlasit s cenou, budeme požadovat před prodejem: potvrzení o bezdlužnosti od příslušného finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a celního úřadu včetně Prohlášení o neexistenci závazků, dále pak  výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu (jednatele / člena představenstva).

Tyto doklady mají za účel zajistit bezpečnost celé obchodní transakce výkupu společnosti na obou stranách.

Při odkupu společností hradíme kromě odměny pro původního majitele také veškeré náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn v obchodním rejstříku. Typicky se jedná o náklady na notářský zápis, výpisy, ověření podpisů, opisy a kolky za zápis do OR…