Štítek: Odpis

odkup zásob sklad 0

Likvidace neprodejných zásob

Zásoby mohou být různého charakteru. Může se jednat o zboží, o nedokončenou výrobu či polotovary, výrobky, materiál či zvířata. Ke každé skupině zásob je třeba přistupovat s tím, že má svá specifika a podle...