Štítek: Daň

odkup zásob sklad 0

Jak se zbavit neprodejných zásob

Ne všechno zboží se podaří prodat. Obvykle bohužel nějaké na skladě zůstane. A jak se takových nepotřebných zásob co nejvýhodněji zbavit? Samozřejmě že s odpočtem výdajů a pokud možno s nárokem na DPH. Zjistili...

odkup zásob sklad 0

Likvidace neprodejných zásob

Zásoby mohou být různého charakteru. Může se jednat o zboží, o nedokončenou výrobu či polotovary, výrobky, materiál či zvířata. Ke každé skupině zásob je třeba přistupovat s tím, že má svá specifika a podle...

odkup zásob sklad 0

Likvidace zboží s prošlou dobou spotřeby

Likvidace neprodaného zboží z důvodu prošlé doby spotřeby je třeba řešit odlišně, než jak jsou řešeny škody způsobené např. sesycháním ovoce, úbytků způsobených krájením uzenin a sýrů apod. Škody způsobené vypršením doby spotřeby nelze...